Sonuç : Kültürel Varlıklar/Tüm Bölgeler

Filtreye Geri Dön
Trabzon Tarih Müzesi
8,00/10
Kültürel Varlıklar

Trabzon Tarih Müzesi

4 bin yılı aşkın tarihsel geçmişiyle adı efsane ve romanlara konu olmuş, adına operetler yazılmış Trabzon’da açılan Trabzon Tarih Müzesi, zengin koleksiyonuyla Trabzon’un kültürel kimliğine önemli bir katkı sağlıyor.

Trabzon Şehir Müzesi
8,00/10
Kültürel Varlıklar

Trabzon Şehir Müzesi

Trabzon Şehir Müzesini gezdiğinizde Trabzon’a ait yönetim, eğitim, spor, basın - yayın, sağlık, kültür - sanat, sözlü ve ulaşım tarihinin yanı sıra Trabzon’un coğrafi yapısı, mimari ve kentsel dokusu, kültürel, ekonomik yapısı, geleneksel zanaatları...

Dürbinar Camii
Kültürel Varlıklar

Dürbinar Camii

Kare mekânlı cami kesme taştan H.1159-(M.1743) yılında inşa edilmiştir. 18.yüzyılın ortalarında inşa edilen cami, 1970’li yıllarda tadilat görmüş ve mimari bakımdan büyük oranda değişikliğe uğramıştır. Dikdörtgen planlı, kaba yonu taş malzemeli camin...

Tavanlı Cami
Kültürel Varlıklar

Tavanlı Cami

Trabzon’un tipik çatılı camilerinden birisidir. 1874 yılında Nemlizadeler tarafından yapılmıştır. Kalın taş duvarları özenli bir işçilik gösterir. harimin giriş kısmı üzerinde ahşap mahfil yer almaktadır.

Ortahisar Cami
9,00/10
Kültürel Varlıklar

Ortahisar Cami

Yapı Altınbaşlı Meryem Kilisesi (Chrysokephalos) olarak adlandırılmıştır. Yapılışı 914 yılına kadar inmektedir. Bu yapının manastır içerisinde bazikalı planlı olarak yapıldığı sanılmaktadır.

Tabakhane Cami
Kültürel Varlıklar

Tabakhane Cami

1979 yılında yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen Tabakhane Camii'nin özgün ilk yapısı, iç kapı üzerindeki orijinal kitabesine göre H. 1060 / M. 1650 yılında inşa edilmiştir.

Pazarkapı Cami
Kültürel Varlıklar

Pazarkapı Cami

Yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa dilen Pazarkapı Camii'nin ilk özgün yapısı, kitabesine göre Kethuda Abdullah Ağa'nın girişimleriyle mahalle halkı tarafından H. 1020 / M. 1611 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak 1963 yılı tesci...

Müftü Cami
Kültürel Varlıklar

Müftü Cami

Maraş Caddesinde Küçük Ayvasıl Kilisesi'nin karşısındadır. Bugünkü caminin yerinde bulunan ve 1753'de dönemin Müftüsü İsmail Efendi tarafından yaptırılan eski caminin yıkılması üzerine 1970'de yaptırılmıştır.

Mustafa Efendi Cami
Kültürel Varlıklar

Mustafa Efendi Cami

1967 yılında yıktırılarak günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa ettirilen Müftü Camii'nin özgün yapısı, T.K.T.V.K.K. tescil fişlerine göre 18. yy.a tarihlendirilmektedir. Yıktırılmadan önce, 1963 yılında düzenlenen tescil fişlerine göre Müftü...

İncirlik Cami
Kültürel Varlıklar

İncirlik Cami

1970’li yıllarda yıktırılarak 1977-80 yılları arasında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen İncirlik Camii'nin özgün yapısı 20. yy. başlarına tarihlendirilmektedir. Tuluk ve Düzenli Osmanlı kayıtlarında Süleymân Bey ve Kabakmeydanı Ca...

Tekke Cami
Kültürel Varlıklar

Tekke Cami

Günümüzde Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bugünkü caminin ne zaman inşa edildiği kesin değildir. Ancak H. 1000 / M. 1591-92 yılında Derviş Ali Baba adına bir zat tarafından tekke olarak yaptırıldığı, sonradan camiye dönüştürüldüğü id...

Semerciler Cami
Kültürel Varlıklar

Semerciler Cami

Çarşı Mahallesi'nde yer alan cami, kare bir plan üzerine üç bölümlü bir son cemaat yeri ve harim bölümünden oluşmaktadır. Özgün durumunda üst örtüsü kubbeli iken, onarımı sırasında ahşap tavanla örtülmüştür.

Musa Paşa Cami
Kültürel Varlıklar

Musa Paşa Cami

Ortahisar Mahallesi Musa Paşa Sokak'ta yer alan cami tek üniteli camilerin tipik bir örneğidir. Cami girişi üzerindeki mermer kitabesine göre H. 1079 / M. 1668 yılında Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Konak Cami
Kültürel Varlıklar

Konak Cami

Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Sokak'ta yer alan caminin hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir. Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan ayet kitabeden H. 1301 / M. 1883-84 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

Hacı Yahya Cami
Kültürel Varlıklar

Hacı Yahya Cami

Çarşı mahallesinde Vakıfhan’ın güneydoğu cephes, üst katında yer alan cami, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H. 1196 / M. 1781-82 yılında Hacı Abdullah tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Salih Cami
Kültürel Varlıklar

Hacı Salih Cami

Çarşı mahallesi, Semerciler yokuşunda, Alacahan’ın Batı duvarı bitişiğinde yer almaktadır. Mihrap üzerindeki kitabeye göre H. 1276 / M. 1860 yılında Hacı Salih tarafından inşa ettirilmiştir.

Çarşı Cami
Kültürel Varlıklar

Çarşı Cami

Trabzon’un Çarşı mahallesi Kemeraltı mevkiinde yer alır. Cami, uzun yıllar Trabzon’da valilik yapmış Hazindarzade Osman Paşa tarafından H.1225, M. 1839 yılında yaptırılmıştır.

Yenicuma Cami
Kültürel Varlıklar

Yenicuma Cami

Trabzon’un kurtarıcı ve koruyucu azizi Eugenios’a ithaf edilmiştir. İlk kilisenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Araştırmacılar ilk yapının bazilika olduğunu belirtmektedir.

Ortahisar Mescidi
Kültürel Varlıklar

Ortahisar Mescidi

Ortahisar Mahallesi'nde, Fatih Camii'nin kuzeyinde yer alan yapı iç avlu duvarında yer alan kitabesine göre, Sultan Abdülaziz'in saltanatı zamanında kendisinin ve halkın yardımları ile Pir Nazifi’nin önderliğinde Saraczâde tarafından, H. 1283 / M. 18...

Sumela Manastırı
9,00/10
Kültürel Varlıklar

Sumela Manastırı

Trabzon'un Maçka İlçesinin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sumela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bul...

Kiliseler
Kültürel Varlıklar

Kiliseler

Trabzon'daki kiliselerin bir bölümü fetihten sonra camiye dönüştürülmüş, bazıları ise işlevselleşerek günümüze kadar gelebilmişlerdir. Bu kiliseler mimari olarak bazilika ya da üç nefli ve üç absisli yapılardır. Kiliseler arasında Ayasofya (St. Sophi...

 Kuştul Manastırı
Kültürel Varlıklar

Kuştul Manastırı

Peristera adıyla anılan manastır, 8. yüzyılın ortalarında Maçka’nın Şimşirli-Kuştul Köyü yakınlarında, ulaşılması güç bir kaya blogunun üzerinde kurulmuş ve daha sonra yapılan eklenti ve restorasyonlarla gelişmiştir.

Alacahan
9,00/10
Kültürel Varlıklar

Alacahan

Tarih boyunca İpek Yolu başta olmak üzere doğu-batı ticaretinin kavşak noktasında bulunan Trabzon’da konaklama ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda tarihi han mevcuttur.

Suluhan
Kültürel Varlıklar

Suluhan

Günümüzde yerine yeni bir iş hanı yapılan ve yakın döneme kadar Meydan Hamamı’nın karşısında yer alan Suluhan iki katlı avlulu olarak kesme taştan inşa edilmişti. "L" plan şeması özelliği göstermekteydi. Han güney ve kuzeyde birer girişe sahipti. Kır...

Vakıfhan
Kültürel Varlıklar

Vakıfhan

Çarşı Mahallesi Mumhane önünde Bedesten'in kuzeybatısında yer alan Vakıfhan üç katlı avlulu han özelliği gösterir ve dikdörtgen planlıdır. Ana girişi güneydeki 1.kat cephesinden olan hanın doğuda ikinci bir girişi vardır.

Yalıhan
Kültürel Varlıklar

Yalıhan

Çarşı Mahallesi'nde Yalıhan Sokak'ta yer alan Yalıhan orijinalliğini koruyamadan günümüze ulaşan hanlardan biridir. 19.yy.da yapıldığı tahmin edilen yapı özgün haliyle iki katlı avlulu han özelliği göstermektedir.

İskender Paşa Hamamı
Kültürel Varlıklar

İskender Paşa Hamamı

Çarşı Camii'nin hemen güneybatısında Gazalar Sokak'ta yer almaktadır. Eski eser fişinde yapının 19.yy sonuna tarihlendiği belirtilmekte ise de hamamın adının 1531 tarihli İskender Paşa vakfiyesinde geçtiğini söylemektedir.

Meydan Hamamı
Kültürel Varlıklar

Meydan Hamamı

19. yy'ın sonuna doğru Kazazzadeler tarafından inşa ettirilmiştir. Maraş Caddesi ve Uzun Sokak'ı bağlayan ara sokak üzerinde, kuzey güney doğrultusunda konumlanır.