Dernekpazarı

Dernekpazarı

Baska bir rivayete göre de Of ilçesi ve çevresindeki bataklık bölgelerde üreyen sivri sineklerin yaydığı sıtma hastalıgından korunmak için saha saglıklı olan buralara gelip yerlesilmistir. ŞALPAZARI Şalpazarı ilçesinde yerleşimin çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Yörede yaşayan insanlar Oğuzların Üç oklar boyundan olan Çepnilerdir. Çepnilerin bu bölgeye Trabzon'un fethinden önce Uzun Hasan zamanında kafileler halinde geldikleri bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı; Düşmana karşı gözü pek, mazlumlara karşı merhametli, sınır bekçiliği yapan manasına gelmekte olup, yöre insanı bu özelliklerin tümünü taşımaktadır. İlçede yaşayan çepniler; Orta Asya'dan göç ettikten sonra Doğu Anadolu'nun Doğu kesimleri ile İran'a yerleşmiş oldukları ,buralarda yaşadıkları sırada yönetime karşı ayaklanma faaliyetlerine karıştıkları bilahare yönetim tarafından çıkarılan bir fermanla Anadolu'ya sürgün edildikleri tarihçilerin yapıtlarından anlaşılmaktadır.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey