Evler ve Konaklar

Evler ve Konaklar

Araklı İlçesi, Taşönü Köyü, Sarımollaoğlu Topal Mustafa Evi Yapım Yılı: 19.YY Araklı İlçesinin Taşönü Köyü merkezinde yer alır. Zemin üzerine tek katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin kat taş, birinci kat ise iki cephede muntazam kesme taş; diğer iki cephede muntazam kesme taş; diğer iki cephede ahşap arası dolgu (göz dolma) duvardır. Girişten, ince uzun bir koridora geçilir. Burada sağlı sollu iki küçük oda yer alır. Her iki odada basit bezemeli birer taş ocak vardır. Giriş kapısının tam karşısındaki ikinci kapı ile aşhane (mutfak) bölümüne gelinir. Bu bölüm sonradan tahta ile ikiye ayrılmış olup orjinalliğini kaybetmiştir. Evin asıl oturma bölümü (hayat)'da ikiye ayrılarak, iki ayrı mekan elde edilmiştir.

Maçka İlçesi, Şahinkaya Beldesi, Konaklar Mah. Bahtiyar/Fuat Eyuboglu Evi Yapım Yılı: Cumhuriyet Dönemi Şahinkaya Beldesi’nin Konaklar Mahallesi’ne inen toprak yolun güneyinde yer almaktadır. Zemin 2 katlıdır. Zemin düzgün kesme taştan yapılmıştır. Üst katlarda ise arka ve yan cepheler kesme taş olup ön cephe dolma duvar üzeri bağdadi sıvalı olarak yapılmıştır. Ön cephe kenger yapraklarından oluşan sütun başlıklarını içeren taş sütunlar üzerine oturan iki katlı cumbası ile hareketlendirilmiştir. Cumbanın üçgen alınlığı vardır. Maçka İlçesi, Şahinkaya Beldesi, Konaklar Mah. Cemalettin Eyuboglu Evi Şahinkaya Beldesi’nin Konaklar Mahallesi’ne inen toprak yolun güneyinde yer almaktadır. Zemin 1 katlı, binanın alt katı kesme taştan yapılmıştır. Üst katta ise arka ev yan duvarlar kesme taş olup ön cephe dolma duvar üzeri bağdadi sıvalı olarak yapılmıştır. Ön cephe taş sütunlar üzerine oturan cumba ile hareketlendirilmiştir. Cumba üzerinde üçgen alınlık vardır. Girişte küçük bir hol ve iki tarafında odalar mevcuttur. Bu odalardan biri mutfaktır. Mutfakta gömme dolap ve fırın göze çarpar. Giriş holünden üst kata merdivenlerle çıkış vardır. Merdivenlerden çıktıktan sonra üst kat holüne ulaşılır. Bu holden 3 yatak odasına giriş vardır. Ön cepheye çıkıntı yapan cumbaya, yarım kemer şeklinde dilimli süslemeye sahip kapıdan girilir. Girişte sağ taraftaki yatak odasında yüklük ve dolaplar göze çarpar. Maçka İlçesi, Şahinkaya Beldesi, Konaklar Mah. Halil Topçu Konağı Yapım Yılı: Cumhuriyet Dönemi Bahçe içinde yer alan konak bodrum, zemin, çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum ev zemin kat kesme taştan yapılmıştır. Üst örtüsü sac olan konağın çatı katı çıkıntılı olarak yukarı doğru yükselmektedir. Bugünkü durumuyla kullanılmayan konutun güneydoğusunda sonradan ilave edilen kısım yer almaktadır. Maçka İlçesi, Şahinkaya Beldesi, Taşalan Mah. Behzat Şahinler Evi Yapım Yılı: Cumhuriyet Dönemi Eğimli bir arazide yapılmış olan bina, yeşil dokuyla örtülü dağınık bir yerleşimde yer almaktadır. Zemin 1 katlıdır. Zemin, üst kat, arka ve yan duvarlar kesme taş; ön cephe, dolma duvar üzeri bağdadi sıvalı olarak yapılmış ve beyaz kireç badana ile boyanmıştır. İki taş sütun üzerine oturan cumbaya sahiptir. Cumbanın üstünde üçgen alınlığı vardır.

Of İlçesi, Kıyıcık Beldesi, Çakıroğlu Hasan Ağa Konağı Yapım Yılı: 19.YY Ortaları 2 katlı, dikdörtgen planlı, her bir köşesinde ileriye taşkın duvarlarla hareketli cephelere sahip büyük programlı bir konuttur. Giriş kısmı kesme taştan, birinci katı ahşap iskeletli blok taş dolma duvarlıdır. Bu katta ocak ve baca kısımlarına rastlayan duvar bölümleri de taş malzemeden yapılmıştır. Cephelerde göz dolma ve muskalı dolma teknikleri ayrı ayrı kullanılmıştır. Geniş saçaklara sahip çatı kiremit kaplıdır. Saçak altında basit geometrik desenler vardır. Batıda iki tane olmak üzere her bir cephede kemerli, söveli, ahşap, demir kuşaklı kapılar vardır. Bugün sadece iki kapı kullanılmaktadır. İç bölümler ahşap olup bazı küçük tadilatlar yapılmıştır. Of İlçesi, Sıraağaç Köyü, Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı Yapım Yılı: 19.YY Başı Çevresinden yüksek bir tepecik üzerinde dikdörtgen planlı kesme taştan inşa edilmiştir. Zemini 1 katlı olan yapının dış duvarlarından bazı bölümleri birlikte yenilenmiştir. 1. Katta göz dolma duvar tekniği yanında ince yonu taş duvarlar da görülür. Dört cephede kemerli giriş kapıları vardır. İç bölümü tamamen ahşap olan yapının ahşap elemanları nem ve zaman akitlerinden oldukça harap durumdadır. 3 adet oymalı kapı kanadı ile taş ocak nişleri dışında kayda değer süslemeli elemanları kalmamıştır.

Sürmene İlçesi, Gültepe Köyü, Haşim Ağa Konağı Yapım Yılı: H.1307-M.1900 İlçe merkezine 13 km mesafede bulunan Gültepe Köyü’nün merkezinde bulunur. İki katlıdır. Zemin kat düzgün yontu taş ve göz dolma, 1. Kat içleri dolu ve boş olarak düzenlenmiş göz dolgu örgüsüne sahiptir. Çatı dışa taşkın geniş saçaklı olup kiremitle kaplıdır. Ana plan dikdörtgendir. Doğu ve cephelerinde köşe bölümleri ileriye taşar. Zemin katın doğu ve batı yönünde açılmış karşılıklı iki kapıdan iç mekâna gidilir. Ortada geniş bir mekân (aşhane) bulunur. Yazlık ve kışlık odaları mevcuttur. 1. Aktı ’’ev içi’’ ve ’’hayat/sofa’’ ikiye böler. Kuzey yönde yer alan hayatın iki yanında ikişer oda bulunur. Batı taraftaki başoda selamlık olup tavanı ahşap oymalıdır. Odalarda seki, taş ocaklar, ahşap dolaplar, raflar, yüklükler ve gusülhaneler bulunur. 1. Kattaki odalarda normal pencereler yanında tepe pencerelerine de yer verilmiştir. Zemin katta, köyün diğer evlerinde olduğu gibi günümüzde kullanılmayan iplik atölyesi vardır. Sürmene İlçesi, Balıklı Mah. Yakupoğlu Memiş Ağa Konağı Yapım Yılı: 18.YY Sonu-19.YY Başı Sürmene İlçe merkezine 4 km mesafede Balıklı (Kastel) mevkiinde denize hâkim bir teras üzerinde bulunur. ’’Yakupoğlu Konağı’’, ’’Memiş Ağa Konağı’’, ’’Kastel Şatosu’’ ve ’’Döner Tavanlı Konak’’ adlarıyla da anılmaktadır. Konak zemini 1 katlı, kare planlı, cephelerden dışa çıkıntı yapan köşe odalıdır. Güney yönü hariç her cepheden birer girişe sahiptir. Girişler taş söveli, yuvarlak kemerli olup kapı kanatları sade ahşap işçiliklidir. Yapıda kullanılan asıl malzeme düzgün kesme taştır. Konağın kenarları belirli biçimde içeri çekilmesiyle köşelerde dikdörtgen mekânlar elde edilmiştir. Bu şekil yapıya güzellik kazandırırken cephelerin monotonluğunu da gidermiştir. Zemin kat mutfak ve kiler olarak yardımcı hizmetlere ayrılmıştır. Ana mekândan kemerle ayrılan ocak bölümü güney duvarı önündedir. Evin üç giriş kapısından ikisi, doğudan ve batıdan bu mekâna geçit verir. Evin asıl yaşama mekânı olan 1.kata doğu kapısının önündeki bir merdivenle çıkılır. Ön cephedeki odalar selamlık odalarıdır. 1. Katın güney kesiminde doğu ve batıda iki harem odasına yer verilmiştir. Hamam da bu iki oda arasına yerleştirilmiştir. İç kısımda ahşap süsleme ön plandadır. Sofa tavanı, korkuluklar, oda kapı kanatları ev tavanlarda geometrik bitkisel süslemeler bulunur. En süslü mekân olan, başoda şeklinde düzenlenmiş ve sofadan iki basamakla çıkılan batı odasının tavanında, etrafında dönebilen bir parça vardır. Rüzgâr gülü görevini görmektedir. Tavan süslemesinin bu özelliğinden dolayı konağa halk arasında ’’Döner Tavanlı Ev’’ adı da verilmiştir.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey